Όροι συμμετοχής στα σεμινάρια

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΟΥΤΟΠΙΑΣ

 
OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΙΕΙΑΣ

Είμαι προσωπικά ενήμερος-η ότι τα σεμινάρια που οργανώνονται από τη Φάμπρικα Ουτοπίας βασίζονται στη σωματική άσκηση και απαιτούν καλή φυσική κατάσταση

Είμαι επίσης ενήμερος - η, ότι είναι απαραίτητος ένας βασικός ιατρικός έλεγχος πριν συμμετάσχω στα σεμινάρια, αυτά ειδικά αν έχω ιατρικό ιστορικό που συνδέεται με μυοσκελετικές, καρδιοαναπνευστικές παθήσεις ή ψυχικές παθήσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεσμεύομαι προσωπικά ότι η κατάσταση της υγείας μου, μου επιτρέπει να συμμετάσχω στα σεμινάρια της Φάμπρικας Ουτοπίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Είμαι ενήμερος ότι η λήψη ναρκωτικών ουσιών σε οποιαδήποτε μορφή, αλκοολούχων ποτών και φαρμάκων που συνδέονται με ψυχική νόσο κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, είναι ασύμβατες με τις ασκήσεις των σεμιναρίων, επιβλαβείς τόσο για μένα, όσο για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, την ποιότητα της δουλειάς και τη συνοχή της ομάδας.

Δεσμεύομαι προσωπικά ότι κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων της Φάμπρικας Ουτοπίας δε θα καταναλώσω ναρκωτικές ουσίες σε οποιαδήποτε μορφή και δε παίρνω οποιαδήποτε αγωγή που συνδέεται με ψυχική νόσο.

                                        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
                                        & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ

Δεσμεύομαι προσωπικά ότι κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα προστατεύω το φυσικό περιβάλλον και θα σέβομαι τις αρχές της Κοινότητας που με φιλοξενεί.


ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παραχωρώ το δικαίωμα στη Φάμπρικα Ουτοπίας να χρησιμοποιήσει οπτικοακουστικό υλικό (video, film, ηχητικό ντοκουμέντο και φωτογραφίες) στο οποια συμμετέχω στα πλαίσια της Φάμπρικας Ουτοπίας (στα σεμινάρια και τις δράσεις της) είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ή προώθηση μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων ή άλλων ψηφιακών ή έντυπων μέσων. 

Ο υπογράφων -ουσα :                               Ημερομηνία :  Summer Camp of Performing Arts
FABRICA UTOPIA
TERMS OF PARTICIPANCE

PERSONAL HEALTH STATEMENT

I am aware that workshops organized by Summer Camp of Performing Arts Fabrica Utopia are baised on physical training and require good physical condition.

I am aware that mecical check-up is recommended before attending any workshop, especially if I had a history of diseases connected with musculoskeletal system, cardiorespiratory system and mental diseases.

I hereby declare that my health state allows me to participate at Fabrica Utopia seminars.

BAN OF DRUGS


I am aware that taking drugs in any form, alcoholic beverages and drugs associated with mental illness during the whole duration of the seminar, is incompatible with the exercise of seminars, harmful both for me, as for the other participants, the quality of work and team cohesion. 

I declare personal commitment that during the seminars of Fabrica Utopia will not consume drugs in any form and not take any treatment associated with mental illness.


CONSENT FOR FILM / VIDEO, AUDIO AND PHOTOGRAPHY

I hereby also consent Fabrica Utopia to use material(s) and images contributed by me for educational and/or marketing purposes via web-based and other digital/print methods.


Signed ............................                                  Dates :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου